§ 3a. - Służba bezpieczeństwa i higieny pracy. - Dz.U.1997.109.704 - OpenLEX

§ 3a. - Służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.109.704

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2005 r.
§  3a. 7
Uprawnienia, o których mowa w § 3, przysługują również pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy oraz specjaliście spoza zakładu pracy, o których mowa odpowiednio w art. 23711 § 1 i 2 Kodeksu pracy.
7 § 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz.U.04.246.2468) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2005 r.