Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.85.465

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA KOLEI ŻELAZNYCH
o skróceniu terminu przechowywania ładunków węgla kamiennego i drzewa opałowego na stacjach Warszawskiego węzła.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego r. b. (Dziennik Praw № 14 poz. 152) w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Z natychmiastową mocą obowiązującą skróca się, aż do odwołania, termin przechowywania ładunków węgla kamiennego i drzewa opałowego, przybywających na stacje węzła Warszawskiego pod adresem firm i osób prywatnych, do 48 godzin.

Po upływie tego terminu kolej może wskazane ładunki bez zawiadomienia wysyłającego i odbiorcy wyładowywać do kolejowych składów opałowych.

Warszawa, dnia 25 października 1919 r.