Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.18.107

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 11 lutego 1921 r.
w sprawie skreślenia przędzy z jedwabiu sztucznego z listy towarów, których przywóz nie wymaga specjalnych pozwoleń.

Na mocy art. 10 p. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U.. R. P. z 1920 r. № 79, poz. 527) zgodnie z wnioskiem Głównego Urzędu Przywozu i Wywozu zarządzam co następuje:
§  1. Z listy towarów, których przywóz w myśl rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie zwolnienia od pozwoleń na przywóz przez linję celną Rzeczypospolitej Polskiej poszczególnych rodzajów towarów z dnia 31 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 87, poz. 575) nie wymaga specjalnych pozwoleń, skreśla się:

"przędzę z jedwabiu sztucznego" poz. 185 p. 3 a i b taryfy celnej.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.