Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.11.129

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1919 r.

DEKRET
o skarbie narodowym, powstałym z ofiar prywatnych.

Art.  1.

Urząd Skarbu Narodowego przyjmuje ofiary na skarb narodowy w postaci kruszców szlachetnych-jak złoto, srebro, platyna-i przedmiotów we wszelkiej postaci i stanie, wyrobionych z tych kruszców, wszelkiego rodzaju walut pieniężnych, obligów, akcji, papierów procentowych i kuponów od nich.

Art.  2.

Skarb narodowy zebrany z ofiar prywatnych jest funduszem nietykalnym i będzie przekazanym powstać mającemu Bankowi Polskiemu. Dyspozycja tym funduszem może nastąpić jedynie na mocy uchwały sejmowej.

Dan w Warszawie, dnia 29 stycznia 1919 r.