§ 3. - Skala podatku dochodowego oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu. - Dz.U.2000.101.1090 - OpenLEX

§ 3. - Skala podatku dochodowego oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.101.1090

Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 2000 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.