§ 3. - Skala podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu. - Dz.U.2002.200.1691 - OpenLEX

§ 3. - Skala podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.200.1691

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2002 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.