§ 2. - Skala podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu. - Dz.U.2002.200.1691 - OpenLEX

§ 2. - Skala podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.200.1691

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2002 r.
§  2.
Kwotę przychodu, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w § 1, na 2003 r. ustala się w wysokości 146 zł.