§ 1. - Skala podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu. - Dz.U.2002.200.1691 - OpenLEX

§ 1. - Skala podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.200.1691

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2002 r.
§  1.
Skalę podatku dochodowego określonego w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na rok 2003 w wysokości:
Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
37.02419% podstawy obliczenia minus kwota 530 zł 08 gr
37.02474.0486.504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
74.04817.611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł