Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.53.259

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 1957 r.
§  1. Przenosi się Sąd Powiatowy w Myszkowie w województwie katowickim z tymczasowej siedziby w Zawierciu do stałej siedziby w Myszkowie.