§ 1. - Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2345

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 grudnia 2019 r.
§  1. 
Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włącza się Sektorową Ramę Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe.