Art. 7. - Scalanie gruntów. - Dz.U.1927.92.833 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - Scalanie gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.92.833 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  7. 1

 (uchylony).

1 Art. 7:

- uchylony przez art. 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzaniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego (Dz.U.28.34.320) z dniem 1 kwietnia 1928 r.

- zmieniony przez art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.63.28.169) z dniem 5 lipca 1965 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na swoją bezprzedmiotowość.