Art. 46. - Scalanie gruntów. - Dz.U.1927.92.833 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - Scalanie gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.92.833 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  46.

  32  (uchylony).

32 Art. 46 uchylony przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (Dz.U.60.11.67) z dniem 1 marca 1960 r.