Art. 71. - Samorząd województwa. - Dz.U.2022.2094 t.j. - OpenLEX

Art. 71. - Samorząd województwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  71. 

(uchylony).