[Zapewnienie środków finansowych na realizację nowych zadań] - Art. 67. - Samorząd województwa. - Dz.U.2022.2094 t.j. - OpenLEX

Art. 67. - [Zapewnienie środków finansowych na realizację nowych zadań] - Samorząd województwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  67.  [Zapewnienie środków finansowych na realizację nowych zadań]
1. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
Przekazanie województwu, w drodze ustawy, nowych zadań wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów.