Art. 66. - Samorząd województwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  66. 

(uchylony).