[Samodzielność wojewódzkiej gospodarki finansowej] - Art. 61. - Samorząd województwa. - Dz.U.2022.2094 t.j. - OpenLEX

Art. 61. - [Samodzielność wojewódzkiej gospodarki finansowej] - Samorząd województwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  61.  [Samodzielność wojewódzkiej gospodarki finansowej]

Uchwała budżetowa jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej województwa.