[Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji] - Art. 30a. - Samorząd województwa. - Dz.U.2022.2094 t.j. - OpenLEX

Art. 30a. - [Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji] - Samorząd województwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  30a.  [Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji]
1. 
Sejmik województwa rozpatruje: skargi na działania zarządu województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
2. 
W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Członkostwa w komisji skarg, wniosków i petycji nie można łączyć z funkcjami marszałka województwa, przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmiku województwa oraz radnych będących członkami zarządu województwa.
3. 
Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut województwa.