[Kluby radnych] - Art. 29. - Samorząd województwa. - Dz.U.2022.2094 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Kluby radnych] - Samorząd województwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  29.  [Kluby radnych]
1. 
Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. 
Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.
3. 
Zasady działania klubów radnych określa statut województwa.