[Polecenia służbowe wydawane przez przewodniczącego sejmiku województwa] - Art. 21a. - Samorząd województwa. - Dz.U.2022.2094 t.j. - OpenLEX

Art. 21a. - [Polecenia służbowe wydawane przez przewodniczącego sejmiku województwa] - Samorząd województwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  21a.  [Polecenia służbowe wydawane przez przewodniczącego sejmiku województwa]

Przewodniczący sejmiku województwa w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu marszałkowskiego wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem sejmiku województwa, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący sejmiku województwa wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.