[Sejmik województwa: kadencja, skład, wybory] - Art. 16. - Samorząd województwa. - Dz.U.2022.2094 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Sejmik województwa: kadencja, skład, wybory] - Samorząd województwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  16.  [Sejmik województwa: kadencja, skład, wybory]
1. 
Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa.
2. 
Kadencja sejmiku województwa trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
3. 
W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców.
4. 
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do sejmiku województwa określa odrębna ustawa.