[RIO jako organ kontrolny] - Art. 64. - Samorząd powiatowy. - Dz.U.2022.1526 t.j. - OpenLEX

Art. 64. - [RIO jako organ kontrolny] - Samorząd powiatowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1526 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2022 r.
Art.  64.  [RIO jako organ kontrolny]
1. 
Kontrolę gospodarki finansowej powiatu sprawuje regionalna izba obrachunkowa.
2. 
(uchylony).