Art. 55. - Samorząd powiatowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1526 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 kwietnia 2023 r.
Art.  55. 

(uchylony).