[Uwzględnienie powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac nad projektem uchwały budżetowej] - Art. 53. - Samorząd... - Dz.U.2022.1526 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Uwzględnienie powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac nad projektem uchwały budżetowej] - Samorząd powiatowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1526 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2022 r.
Art.  53.  [Uwzględnienie powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac nad projektem uchwały budżetowej]

Rada powiatu, określając tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, uwzględnia w szczególności obowiązki powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac nad tym projektem.