[Samodzielność powiatowej gospodarki finansowej] - Art. 51. - Samorząd powiatowy. - Dz.U.2022.1526 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Samodzielność powiatowej gospodarki finansowej] - Samorząd powiatowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1526 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2022 r.
Art.  51.  [Samodzielność powiatowej gospodarki finansowej]
1. 
Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).