[Kluby radnych] - Art. 18. - Samorząd powiatowy. - Dz.U.2022.1526 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Kluby radnych] - Samorząd powiatowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1526 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2022 r.
Art.  18.  [Kluby radnych]
1. 
Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. 
Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.
3. 
Zasady działania klubów radnych określa statut powiatu.