[Obowiązek wskazania źródła dochodów] - Art. 58. - Samorząd gminny. - Dz.U.2023.40 t.j. - OpenLEX

Art. 58. - [Obowiązek wskazania źródła dochodów] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.40 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2023 r.
Art.  58.  [Obowiązek wskazania źródła dochodów]
1. 
Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
2. 
Uchwały rady gminy, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.