[Źródła dochodów gminy] - Art. 54. - Samorząd gminny. - Dz.U.2023.40 t.j. - OpenLEX

Art. 54. - [Źródła dochodów gminy] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.40 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2023 r.
Art.  54.  [Źródła dochodów gminy]
1. 
Dochody gminy są określone w odrębnych ustawach.
2. 
Dochodami gminy mogą być także wpływy z samoopodatkowania mieszkańców. Samoopodatkowanie może nastąpić wyłącznie w drodze referendum gminnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.