[Samodzielność gminnej gospodarki finansowej] - Art. 51. - Samorząd gminny. - Dz.U.2023.40 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Samodzielność gminnej gospodarki finansowej] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.40 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2023 r.
Art.  51.  [Samodzielność gminnej gospodarki finansowej]
1. 
Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej gminy.
2. 
(uchylony).
3. 
Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.