Art. 28e. - [Odwołanie zastępcy lub zastępców wójta] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.40 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  28e.  [Odwołanie zastępcy lub zastępców wójta]

Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców.