Art. 27. - [Niepołączalność funkcji wójta oraz jego zastępcy] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.40 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2023 r.
Art.  27.  [Niepołączalność funkcji wójta oraz jego zastępcy]

Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:

1)
funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie;
2)
członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta;
3)
zatrudnieniem w administracji rządowej;
4)
mandatem posła lub senatora.