[Polecenia służbowe wydawane przez przewodniczącego rady gminy] - Art. 21a. - Samorząd gminny. - Dz.U.2022.559 t.j. - OpenLEX

Art. 21a. - [Polecenia służbowe wydawane przez przewodniczącego rady gminy] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.559 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2022 r.
Art.  21a.  [Polecenia służbowe wydawane przez przewodniczącego rady gminy]

Przewodniczący rady gminy w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.