Art. 16. - [Kadencja rady gminy] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.40 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  16.  [Kadencja rady gminy]

Kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.