[Kadencja rady gminy] - Art. 16. - Samorząd gminny. - Dz.U.2022.559 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Kadencja rady gminy] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.559 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2022 r.
Art.  16.  [Kadencja rady gminy]

Kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.