Art. 102a. - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.40 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2023 r.
Art.  102a. 

(uchylony).