[Współdziałanie między jednostkami samorządu terytorialnego] - Art. 10. - Samorząd gminny. - Dz.U.2022.559 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Współdziałanie między jednostkami samorządu terytorialnego] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.559 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 26 października 2022 r.
Art.  10.  [Współdziałanie między jednostkami samorządu terytorialnego]
1. 
Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. 
Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
3. 
Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw. Podstawą udzielania tej pomocy jest uchwała organu stanowiącego gminy, związku międzygminnego lub właściwego organu statutowego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.