Art. 3. - [Izby Sądu Najwyższego] - Sąd Najwyższy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1904 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  3.  [Izby Sądu Najwyższego]

Sąd Najwyższy dzieli się na Izby:

1)
Cywilną;
2)
Karną;
3)
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
4)
Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych;
4a) 2
 Odpowiedzialności Zawodowej;
5) 3
 (uchylony).
2 Art. 3 pkt 4a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1259) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 lipca 2022 r.
3 Art. 3 pkt 5 uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1259) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 lipca 2022 r.