Art. 7. - Sąd Najwyższy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.11.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1984 r.
Art.  7. 2

Izba Cywilna i Administracyjna sprawuje, w granicach i w trybie określonym przez właściwe przepisy, nadzór nad orzecznictwem sądowym w sprawach cywilnych oraz w sprawach skarg na decyzje administracyjne.

2 Art. 7 zmieniony przez art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.80.4.8) z dniem 1 września 1980 r.