Art. 47. - Sąd Najwyższy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.11.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1984 r.
Art.  47. 12

Rada Państwa określi dla sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa tego Sądu:

1)
tabelę stanowisk służbowych i grupy uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk;
2)
zasady zaszeregowania do grup uposażenia zasadniczego;
3)
kwoty miesięcznego uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup oraz wysokość i zasady przyznawania dodatków do uposażenia.
12 Art. 47 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. zmieniającej ustawę o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U.84.35.187) z dniem 19 lipca 1984 r.