Art. 46. - Sąd Najwyższy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.11.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1984 r.
Art.  46.

Regulamin Sądu Najwyższego określi w szczególności:

1)
izby właściwe dla spraw przekazanych Sądowi Najwyższemu, poza sprawami określonymi w art. 7, 8, 9 i 10;
2)
wewnętrzną organizację izb;
3)
tryb powoływania przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego Wyższego;
4)
organizację Biura Orzecznictwa i zakres czynności pomocniczych powierzonych jego członkom;
5)
sposób prowadzenia księgi zasad prawnych;
6)
zasady przekazywania przez Sąd Najwyższy akt spraw sądowych archiwom państwowym oraz tryb niszczenia akt w całości lub w części;
7)
zasady prowadzenia wykazów służbowych dla sędziów Sądu Najwyższego;
8)
strój urzędowy sędziów Sądu Najwyższego na rozprawach;
9)
organizację i zakres działania sekretariatów sądowych i innych jednostek administracji sądowej Sądu Najwyższego oraz warunki przyjmowania pracowników administracji sądowej w tym Sądzie.