Art. 39. - Sąd Najwyższy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.11.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1984 r.
Art.  39.

Orzeczenia dyscyplinarne mogą być podawane do wiadomości publicznej dopiero po ich uprawomocnieniu się, na podstawie uchwały sądu dyscyplinarnego i za zezwoleniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.