Art. 34. - Sąd Najwyższy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.11.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1984 r.
Art.  34.
1.
Przewodniczącym Sądu Dyscyplinarnego Wyższego jest jeden z prezesów Sądu Najwyższego.
2.
Członków Sądu Dyscyplinarnego Wyższego w liczbie dwunastu, w tym czterech zastępców przewodniczącego, wybiera zgromadzenie ogólne Sądu Najwyższego.