Art. 3. - Sąd Najwyższy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.11.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1984 r.
Art.  3.
1.
W skład Sądu Najwyższego wchodzą: Pierwszy Prezes, prezesi i sędziowie.
2.
Liczbę prezesów i sędziów Sądu Najwyższego ustala Rada Państwa.
3.
Ilekroć ustawa niniejsza mówi ogólnie o sędziach Sądu Najwyższego, rozumie się przez to także Pierwszego Prezesa i prezesów tego sądu.