Art. 4. - Rzesza Niemiecka-Polska. Układ w sprawie pomocy dla pozbawionych zarobku i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Berlin.1927.07.14.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.101.877

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1927 r.
Artykuł  4.
1)
Rządy Polski i Niemiecki zobowiązują się do wzajemnego zawiadamiania się możliwie spiesznie o każdej istotnej zmianie form pomocy dla bezrobotnych (pomocy dla pozbawionych zarobku), wymienionych w art. 1 i 2 niniejszego układu.
2)
Istotną jest zmiana, o ile:
1)
dotyczy ustawy albo rozporządzenia lub
2)
zarządzona zostaje uchwałą Rady Ministrów

lub

3)
rozciąga się na cały obszar państwa albo na wielkie miasta lub obwody przemysłowe.