Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.59.476

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1931 r.
Artykuł  16.

W odległości mniejszej niż 50 m powyżej i poniżej przepławek rybnych przy szluzach na Noteci zabrania się wszelkiego połowu ryb od 15 września do 15 grudnia i od chwili zejścia lodu do 30 kwietnia.