Art. 46. - Rzesza Niemiecka-Polska. Ubezpieczenie społeczne. Berlin.1931.06.11. - Dz.U.1933.65.487 - OpenLEX

Art. 46. - Rzesza Niemiecka-Polska. Ubezpieczenie społeczne. Berlin.1931.06.11.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.65.487

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1938 r.
Artykuł  46.
(1)
Umowa niniejsza ma zastosowanie również do polskich robotników rolnych i pozostałych po nich członków rodziny. Umowa niniejsza nie narusza polsko-niemieckiej konwencji z dnia 24 listopada 1927 r. w sprawie polskich robotników rolnych.
(2)
Przy stosowaniu § 203, § 586 Nr. 1, §§ 614, 1302, 1303 niemieckiej Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy uważa się w stosunku do polskiego robotnika rolnego, zatrudnionego tylko przez pewien określony czas na obszarze Rzeszy Niemieckiej, pozostawanie w Polsce z rodziną we wspólnem gospodarstwie domowem za nieprzerwane, dopóki robotnik ten przebywa zgodnie z przepisami niemieckiemi na obszarze Rzeszy Niemieckiej. To samo obowiązuje przy stosowaniu odpowiednich polskich przepisów w stosunku do niemieckiego robotnika rolnego, który zatrudniony jest tylko przez pewien określony czas na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
(3)
Z chwilą wprowadzenia w Rzeczypospolitej Polskiej na całym jej obszarze ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa robotników rolnych, nawiążą oba Państwa rokowania, aby w drodze wzajemnego porozumienia zabezpieczyć korzystanie z dobrodziejstw ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa, podczas ich zatrudnienia na obszarze Rzeszy Niemieckiej, również i tym polskim robotnikom sezonowym, którzy nie otrzymują świadectwa uprawniającego.