Art. 3. - Rzesza Niemiecka-Polska. Protokół o interpretacji artykułu X układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r. dotyczącego kwestyj finansowych. Bruksela.1936.07.30.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.51.396

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1938 r.
Artykuł  3.

Rządy, nie-sygnatariusze, które są lub mogłyby być stronami w Układzie z Niemcami, podpisanym w Hadze w dniu 20 stycznia 1930 r., mogą przystąpić do niniejszej Konwencji.

Rząd, który pragnie do niej przystąpić, powinien powiadomić o swym zamiarze pisemnie Rząd Belgijski, przekazując mu akt przystąpienia.