Art. 2. - Rzesza Niemiecka-Polska. Protokół o interpretacji artykułu X układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r. dotyczącego kwestyj finansowych. Bruksela.1936.07.30.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.51.396

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1938 r.
Artykuł  2.

Niniejszy Protokół wejdzie w życie dla każdej ze Stron Umawiających się w dniu złożenia jej dokumentu ratyfikacyjnego w belgijskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego. Wejdzie on niezwłocznie w życie dla tych Stron Umawiających się, które oświadczą w chwili podpisywania Protokołu, iż zrzekają się procedury ratyfikacji.