Rzesza Niemiecka-Polska. Podpisanie w Poznaniu dn. 18 lipca 1923 r. przez pełnomocników Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Rzeszy Niemieckiej protokułu, dotyczącego art. 1 polsko-niemieckiego układu z dnia 29 kwietnia 1922 r. w sprawie ułatwień ruchu granicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.84.657

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1923 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 8 sierpnia 1923 r.
w przedmiocie podpisania w Poznaniu dn. 13 lipca 1923 roku przez pełnomocników Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Rzeszy Niemieckiej protokołu, dotyczącego art. 1 polsko-niemieckiego układu z dn. 29 kwietnia 1922 r. w sprawie ułatwień ruchu granicznego.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w dniu 18 lipca 1923 roku podpisany został w Poznaniu przez pełnomocników Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Rzeszy Niemieckiej protokuł, dotyczący uznania za miarodajny niemieckiego tekstu art. 1 polsko-niemieckiego układu z dn. 29 kwietnia 1922 roku w sprawie ułatwień ruchu granicznego (Dz. U. R. P. № 87, poz. 782 z 1922 r.).
Powyższy protokuł brzmi słowo w słowo jak następuje:

Protokuł.

W artykule 1 polsko-niemieckiego układu w sprawie ułatwień dotyczących ruchu granicznego istnieje sprzeczność pomiędzy polskim i niemieckim tekstem. Stosownie do polskiego tekstu używanie osobowych i pośpiesznych pociągów jest dozwolone, o ile dany pociąg zatrzymuje się w obrąbie 10-cio kilometrowym od granicy polsko-niemieckiej; w niemieckim tekście jest używanie pociągów pośpiesznych oraz pociągów, które nie zatrzymują się w obrębie 10-cio kiłom, pasa, zakazane.

Niżej podpisani wyrażają niniejszem zgodę swoich Rządów na to, żeby niemiecki tekst, który jest wyrazem prowadzonych w tej sprawie rokowań był miarodajnym.

Poznań, dnia 18 lipca 1923 r.