Art. 2. - [Dziecko w rozumieniu ustawy] - Rzecznik Praw Dziecka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.292 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2023 r.
Art.  2.  [Dziecko w rozumieniu ustawy]
1. 
W rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności.
2. 
Uzyskanie pełnoletności określają odrębne przepisy.