Art. 80. - [Wejście w życie ustawy] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  80.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia 1 .

1 Ustawa została ogłoszona w dniu 21 maja 2001 r.