Art. 78. - [Organy samorządu funkcjonujące przed wejściem w życie ustawy; tymczasowy statut Krajowego Zjazdu] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  78.  [Organy samorządu funkcjonujące przed wejściem w życie ustawy; tymczasowy statut Krajowego Zjazdu]
1. 
Organy samorządu, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, stają się organami samorządu w rozumieniu niniejszej ustawy i prowadzą swą działalność do końca kadencji.
2. 
Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przygotuje i uchwali tymczasowy statut, w celu dostosowania go do wymogów określonych w ustawie przed zwołaniem pierwszego, po dniu wejścia w życie ustawy, Krajowego Zjazdu.